רועי שרון

בין הכיפות

כיצד חיים תחת אותה כיפה סרוגה שני פלגים שרק מתרחקים זה מזה? האם הציונות הדתית והנהגתה מוכנים לוותר על ה"מגזריות" כדי לתפוס עמדות מפתח בהנהגה הישראלית? האם זו יד המקרה שהביאה לשילובו (קרא עוד)

כיצד חיים תחת אותה כיפה סרוגה שני פלגים שרק מתרחקים זה מזה? האם הציונות הדתית והנהגתה מוכנים לוותר על ה"מגזריות" כדי לתפוס עמדות מפתח בהנהגה הישראלית? האם זו יד המקרה שהביאה לשילובו המהיר של הציבור הציוני-דתי בכל מוקדי ההחלטה בחברה הישראלית, ובראשם צבא הגנה לישראל או כוונת מכוון?